Den Norske Opera & Ballett holder stengt ut april. Nesten 600 ansatte permitteres helt eller delvis.Rullegardinen har gått helt ned for arbeidsgiverne

Foto/ NorgeOgVerdensNytt, Oslo , Fagbladet / NRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Norske Opera & Ballett holder stengt ut april. Nesten 600 ansatte permitteres helt eller delvis. Operaen har vært stengt for både publikum og ansatte siden 12. mars, i tråd med myndighetenes anb-efalinger om korona og smittevern..Det melder  Fagbladet.Nå avlyses alle forestillinger, konserter og andre

 

 

publikums-aktiviteter til og med 30. april. Flere forestillinger i mai må også avlyses, på grunn av mang-lende tid til prøver og forberedelser.Så langt er 79 forestillinger og konserter berørt, og det kan bli flere avlysninger.Manglende drift fører til at mange ansatte midlertidig har mistet arbeidsoppgavene

 

 

sine. Det er dette, i kombinasjon med behovet for å sikre Operaens økonomi, som er grunnen til at de fleste ansatte nå mottar varsel om hel eller delvis permittering.– Vi får ikke utført oppdraget vårt slik situ-asjonen er nå. Korona-pandemien rammer også økonomien vår hardt, selv om Den Norske Opera

 

 

& Ballett mottar betydelig statsstøtte. Et stengt operahus og avlyste forestillinger betyr store tapte egeni-nntekter, sier administrerende direktør Geir Bergkastet ifølge NTB.Dette medfører at 598 ansatte ved operaen permitteres helt eller delvis.Henriette Jevnaker, leder av Fagforbundet Teater og Scene, sier

 

 

det er strenge saklighetskrav når det kommer til permitteringer, og mener disse ikke er oppfylt. Jeg er steike forbanna. Permittering er en alvorlig sak og så inngripende i folk lønns- og arbeidsvilkår, men i denne situasjonen har de ikke gått inn i saklighetsgrunnlaget. Rullegardinen har gått helt ned

 

 

for arbeidsgiverne. Det skal være saklig grunnlag for permitteringer, sier Jevnaker.Hun peker på at Fagforbundets medlemmer innen produksjon ofte jobber i mange måneder, av og til i år, med forskjellige produksjoner foran premierer. Noe Jevnaker mener disse kunne gjort i den tiden forbudet mot

 

 

publik-umsrettede virksomheter er aktivt. At arbeidsgiver går blindt ut og permitterer, er uansvarlig personalpolitikk, mener Jevnaker. Operaens utøvende kunstnere trenger å holde ferdighetene sine ved like og blir derfor delvis permittert. Fagforbundet har omtrent 200 medlemmer ved Operaen – i

 

 

hovedsak innen teknikk og produksjon. Disse rammes hardest.Jevnaker har sammen med avdeling-slederne og de største klubbene kartlagt arbeidsoppgaver de ansatte kan gjøre selv om det er forbud mot kulturarrangementer. Disse ble oversendt ledelsen 23. mars. Det er mye produksjonsarbeid,

 

 

kompetansetiltak og vedlikeholdsarbeid som kun kan gjøres når det er stengt. Men ingen av de innsp-illene vi har kommet med opplever vi blir tatt med og vurdert seriøst, sier Jevnaker.Hun mener spesielt ledelsen for Den Norske Opera har opptrådt uansvarlig.I de andre virksomhetene opplever vi i

 

 

større grad fra arbeidsgiver reelle forhandlinger med de ansatte om delvis permittering. På operaen har de kun fokus på lønnsomheten og ikke på de ansatte, mener Jevnaker.Det foregår arbeid i regi av Statsbygg inne på Operahuset, slik at huset i seg selv ikke er stengt for arbeid. Nå sender vi ut

 

 

uenighetsprotokoller over en lav sko og bestrider sakligheten på permitteringene, forteller hun.Den Norske Opera fikk i 2018 625.000 millioner kroner i statsstøtte.Administrerende direktør Geir Bergkastet mener operaens ledelse har gjennomført reelle forhandlinger med fagforeningene, men uten å

 

 

komme til enighet. Først av alt vil jeg si at dette er en tung dag i Operaens historie. Vi har gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte, men vi har ikke kommet til enighet.Han mener Fagforbundet Teater og Scene har vært konstruktive i sine innspill og innspillene er vurdert. Gjennom drøftingene gjorde

 

 

vi noen mindre justeringer knyttet til vedlikeholdsoppgaver. Av hensyn til de økonomiske utfordringene Operaen nå står overfor, har arbeidsgiver ønsket å ta størst mulig kostnadskutt nå som smitteve-rnhensyn gjør at Operaen er stengt og vanlig produksjon ikke er mulig. Både vårens og høstens

 

 

inntektsgrunnlag er under sterkt press. Vi ønsker å komme snarest mulig tilbake i produksjon, selv om vi sannsynligvis ikke vil kunne fylle hovedscenen med publikum på en god stund, sier Bergkastet. På direkte spørsmål om hvorfor de ansatte innen produksjon ikke kan utføre oppgaver innen blant

 

 

annet vedlikehold mens operaen uansett er stengt, sier Bergkastet Arbeidsgiver gjorde det klart under drøftingene at fokuset fremover vil være å få i gang produksjonsvirksomheten. Når vi kan være i gang igjen i ulike arbeidsgrupper vil avhenge av myndighetsanbefalinger og risikovurderinger vi gjør

 

 

sammen med vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Den Norske Opera & Ballett er også i kontakt med helse- og omsorgsvirksomheter i å tilby produksjon av smittevernutstyr. Vi ønsker å bidra til slik produ-ksjon, som også kan bety at medarbeidere tas tilbake i arbeid før lønnspliktperioden utløper. Vi

 

 

jobber nå med å avklare dette, sier Bergkastet.At saklighetskravet ikke er oppfylt og at ledelsen for operaen kun har hatt oppmerksomhet på lønnsomhet, ikke på de ansatte, og dermed driver med uan-svarlig personalpolitikk, benekter Bergkastet i sin helhet: Vi mener at myndighetsforbudet, smitte-

 

 

vernhensyn og de økonomiske utfordringene koronakrisen gir, er saklig grunn for å gå til permitteringer. Vårt hovedhensyn har vært de ansattes helse. I tillegg vil vi naturligvis bidra til å begrense smittespr-edning. Videre har vi fokus på å drive mest mulig forsvarlig innenfor den økonomien Operaen har.

 

 

På den måten mener vi at vi trygger fremtidige arbeidsplasser, sier Bergkastet.Nationaltheatret perm-itterer 40 ansatte helt, 220 ansatte permitteres gradert, mens 30 medarbeidere ikke permitteres. Teate-rsjef Hanne Tømta beklager permitteringene, men ser ingen annen utvei for å ivareta sunn drift

 

 

på Nationaltheatret i tiden som kommer: Som så mange andre aktører i kulturfeltet er også National-theatret hardt rammet av koronakrisen. Selv om teatret mottar statsstøtte, er vi helt avhengige av egeni-nntekter for å kunne opprettholde en sunn drift. Når disse inntektene nå helt uteblir, er vi dessverre

 

 

nødt til å sende ut permitteringsvarsler til mange av teatrets medarbeidere. Jeg vil takke de tillitsvalgte for verdifulle innspill og konstruktiv dialog. Vi ser alle fram til at vi i fellesskap kan kalle tilbake folk i arbeid når det igjen er mulig å skape, formidle og spille teater for et bredt publikum, uttaler Tømta

 

 

i en pressemelding.Det Norske Teatret har delvis permittert 250 ansatte, som følge av avlyste aktiviteter på teateret ut april. Dette ifølge NRK. Vi håper denne perioden blir så kort som mulig, og vi skal gjøre alt i vår makt for å bringe de ansatte tilbake i arbeid så fort det er helsemessig og økonomisk

 

 

forsvarlig. Vi ser fram til å åpne dørene for publikum igjen, sier teatersjef Erik Ulfsby i en pressemel-ding. Oslo Nye Teater skriver i en pressemelding at ved å avlyse alle forestillinger fram til sommeren tilsvarer et tap på 22 millioner kroner i inntekt og 60 000 besøkende. Dette skulle vært Oslo

 

 

Nyes beste år på lange tider. Det er ulidelig trist å nå måtte gå den motsatte vei med å permittere de ansatte og vi er oppriktig lei oss for at teatret har kommet i denne situasjonen, sier direktør Jan Beckmann.

Et barn på fire år er smittet av coronaviruset. Det bekrefter kommunen i en pressemelding onsdag morgen

Foto/ NorgeOgVerdensNytt, Bærum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seks menn og ni kvinner er i Asker kommune smitte av coronaviruset, mens et barn på fire år er også smittet. Det opplyser kommunen i en pressemelding, melder avisen Budstikka. Den yngste smittede

 

 

er 4 år gammel, mens den eldste personen er 90 år.115 personer i kommunen er registrert som smittet av viruset, og totalt har fire personer hjemmehørende i Asker dødd som følge av viruset.

Har du hund? Ja da kan du som hundeeier bli bøtelagt om du bruker lengre tid enn ti minutter

Foto/ Wikipedia CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Costa Blanca blir hundeeiere som bruker mer enn ti minutter bøtelagt. Politiet på Costa Blanca har strammet inn restriksjonene, og dermed kan flere bli bøtelagt om de bruker lengre tid enn ti

 

 

minutter, melder avisen Informacion.Innstrammingen må ses i sammenheng med myndighe-tenes ønske om å begrense smitten av corona-viruset, skriver Spaniaavisen.Flere skal ha klaget til politiet,

 

 

og mener det er en forskjellsbehandling,Det er fortsatt uklart hvor mye euro det er snakk om, men de vanlige bøtesatsene ligger rundt 600 euro.Med de strenge tiltakene har flere holdt seg inne, fordi de er redde for å miste den økonomien de har spart gjennom tiden.

Den norsk-pakistanske kvinnen (29) som er siktet for å ha deltatt i IS, er varetektsfengslet fram til 13. april

Foto/ NorgeOgVerdensNytt, Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSLO (NTB) Den norsk-pakistanske kvinnen (29) som er siktet for å ha deltatt i IS, er varetektsfengslet fram til 13. april. Det går fram av en kjennelse fra Oslo tingrett. Kvinnen er siktet for å ha vært

 

 

en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Hun har hele tiden nektet straffskyld, men sagt at hun vil samarbeide med Politiets sikkerhetstjeneste.Den siktede kvinnen samtykket til

 

 

fortsatt fengsling. Retten har vektlagt at det i fengslingsperioden tilrettelegges for samvær mellom siktede og hennes barn, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett datert 16. mars.Den 29

 

 

år gamle kvinnen ble pågrepet da hun landet på Gardermoen 17. januar og har siden sittet i varetekt. Kvinnen kom til Norge sammen med sin fem år gamle sønn og datteren på tre år.Regjeringen

 

 

besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av femåringens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen. (NTB)

En 12 år gammel jente med påvist coronasmitte har dødd. Jenta er det yngste kjente offeret for coronaviruset

Foto/ Wikipedia CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 12 år gammel jente med påvist coronasmitte har dødd i Belgia. Det bekrefter lokale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AP.Jenta er det yngste kjente offeret for coronaviruset i Belgia.

 

 

Barnet ble plutselig dårligere etter tre dager med feber, sier virolog Steven Van Gucht til avisa De Stan-daard.705 personer har dødd som følge av coronaviruset i Belgia. Landet har i alt mer

 

 

enn 12 000 bekreftede tilfeller av coronasmitte.Bare det siste døgnet har 98 personer dødd, ifølge AP. En av dem var den tolv år gamle jenta. Dette påvirker oss veldig, som lege, forelder og menneske.

 

 

Det minner oss på at folk i alle aldrer, fra ti år til de eldste, kan få komplikasjoner. Det er viktig å formidle at dette er sjeldent blant unge mennesker. Dette er ikke regelen. Vi vet ikke hvorfor det gikk

 

 

galt. og det er viktig at dette blir undersøkt, sier Van Gucht.Det har ikke blitt offentligjort noen ytterligere detaljer om helsetilstanden til den tolv år gamle jenta, og det er ikke kjent om hun hadde

 

 

noen under-liggende sykdom.Det er eldre og personer med underliggende sykdommer som rammes hardest av coronaviruset. Men selv om barn i liten grad blir syke av viruset, kan de likevel bli smittet.

Politiet stanset en ung mann som hostet på patruljen med vilje. Om mannen testes for koronaviruset er usikkert

Foto/ NorgeOgVerdensNytt, Tåsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiet meldte om hendelsen klokken 02.12.Politiet stanset en ung mann på Tåsen. Det viste seg at denne mannen var i besittelse av en machete. Han hostet på patruljen med vilje,

 

 

sier operasjonsleder Rune Hekkelstad til TV 2 – som først meldte saken.Mannen ble pågrepet og påført en spyttemaske av patruljen. I etterkant av pågripelsen sier mannen at han ikke har koronaviruset. Det er

 

 

likefullt en hendelse vi tar på fullt alvor, når han har gjort det han har gjort, sier operasjonsleder-en.Politiet opplyser at mannen blir anmeldt for voldt og trusler mot politiet, i tillegg til bæring

 

 

av macheten. Om mannen testes for koronaviruset, er operasjonslederen usikker på. Vi får ikke testet ham. Det er høy terskel for å teste, og det er det helsevesenet som avgjør. Han er ikke den

 

 

første vi har vært i kontakt med som vi mistenker kan ha hatt koronaviruset, men her har vi god kontakt med helsevesenet og vurderer disse tilfellene fortløpende, sier Hekkelstad.

 

 

Mannen som hostet på patruljen blir anmeldt for vold og trusler mot politiet, samt bæring av macheten. Han sjekkes også opp mot et tyveri fra bolig på Risløkka tidligere i natt. Der ble det stjålet en jakke fra en bolig hvis dør var ulåst..Det melder OPS politiet  på  twitter.(31 mars)

Fire personer ble skadd,én av dem alvorlig, etter at en hund gikk til angrep og beit rundt seg

Foto/ daniel deniazi, S24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire personer ble skadd, én av dem alvorlig, etter at en hund gikk til angrep og beit rundt seg i Mjøn-dalen utenfor Drammen. Det skriver NRK.Politiet opplyser at personen som ble alvorlig skadd, skal ha blitt bitt helt inn til beinet i armen.Politiet jobber med å finne eieren til hunden

Naboer meldte fra at postkassen ble for full. Mannen i slutten av 50-årene funnet død etter flere måneder

Foto/ daniel deniazi, S24

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann i slutten av 50-årene ble funnet død i Haugesund etter flere måneder. Det melder Haugesunds Avis.Ifølge avisen skal naboer ha meldt fra om dødsfallet etter at postkassen

 

 

hadde blitt full.Ingen skal ha sett mannen siden i fjor sommer.Politiet fikk melding om at mannen ikke hadde blitt sett, som førte til at politiet måtte ta seg inn i leiligheten.

Jente (6) ble hentet med luftambulanse etter at hun fall ned fra skrent. enta har pådratt seg bruddskader

Foto/ daniel deniazi, S24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Kristiansand. Kl. 1440. Melding om et barn som skal ha falt ned en skrent ved Repstad i Søgne. Ukjent skadeomfang. Ambulanse og politiet er på vei til stedet. Oppdateres. #Søgne.

 

 

Jente på 6 år harfalt mens hun har gått på tur med familiemedlem.Luftambulansen har landet på stedet. #Søgne. Jenta kjørt med ambulanse til sykehus i Kristiansand. Ukjent skadeomfang.

 

 

Politiet er ferdig på stedet.Jenta har pådratt seg bruddskader, men skal ikke ha alvorlige skader..Det  melder  politiet i Agder på twitter.

Kjendisstylist Jan Thomas avslører at han har et romantisk forhold til vinneren av TV Norge-serien «Jan Thomas søker Drømmeprinsen»

Foto/ skjermd/ Tv Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FANT KJÆRLIGHTEN: Kjendisstylist Jan Thomas avslører at han har et romantisk forhold til vinneren av TV Norge-serien «Jan Thomas søker Drømmeprinsen». I finaleepisoden sto det til slutt

 

 

mellom finalistene Harlem Alexander (32) og Thor Ottarsson Eikland (28). Til slutt ble det Harlem som kapret Jan Thomas hjerte. Paret kysser hverandre som kjærester foran kamera. Jan Thomas

 

 

var i syv år gift med Christopher Mørch Husby (30). Ekteskapet tok slutt i 2015.Harlem jobber som frisør i Oslo, og paret har tilbrakt mye tid sammen siden innspillingen sluttett.TV Norge-serien

 

 

kunne vi alle følge 52-åringen ned til Sør-Afrika i håp om å finne en kjæreste. Siste episode av serien kom ut på Dplay mandag kveld.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top