SIANs arrangement kostet kommunen 172 000 krone – de vil bli nektet å komme tilbake til byen

AV/    NorgeOgVerdensNytt   Foto:   Mauricio  Evensen  ( Foto:  SIAN )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 9 Oktober hadde SIAN sitt arrangement på Rådhusplassen. Ifølge Porsgurnn kommunen kostet det dem hele 172 000 kroner. Det melder Telemarksavisen. Utgiftene skal være knyttet til rydding, flytting, leie av materiell, leie av maskiner, overtid for kommunens ansatte og tapte

 

 

LES OGSÅ:  SIAN- er klar for denne byen

 

 

billettinntekter for kulturarrangementer. Det vil også komme kostnader som gjelder både planlegging og møtevirksomhet i forkant av arrangementet. Nå kan SIAN bli nektet å komme tilbake.Det kommer fram av en sak som politikerne i formannskapet har fått på bordet.De foreslås at utgiftene

 

 

skal bli dekket av formannskapskontoen. Men både rådmannen og ordføreren legger også opp til en bredere debatt rundt arrangementet. Det gjelder både nekt av arrangementer og at arrangører måtte ta regninga selv. Videre heter det i innstillingen til politikerne, som NorgeOgVerdensNytt

 

 

(NOVN) har mottatt: Det etableres en rutine som sikrer at de ansvarlige for liknende arrangementer på forhånd blir varslet om at de kan bli fakturert for kommunenes kostnader Formannskapet debatterer hvilke type arrangementer og organisasjoner som kommunen skal leie ut kommunal

 

 

TIPS:   Send inn dere tips på: [email protected]  eller facebook.

 

 

grunn til i framtiden Kommunen nekter SIAN å legge framtidige arrangementer til Porsgrunn kommune med utgangspunkt i erfaringer fra arrangementet 2021. Uttalelser og plakater som framkom under SIANs markering bør vurderes oppimot straffelovens § 185, også kjent som

 

 

rasismeparagrafen. Ordførerens  vurdering er at rådhusplassen skal være et sted for fri meningsutveksling, ikke en møteplass for «spredning av hatefulle og rasistiske ytringer». Grupperinger med holdninger og uttalelser som angriper andre menneskers rettigheter og verdi bør få

 

 

begrenset plass i det offentlige rom. Bystyret i Porsgrunn har vedtatt en erklæring som sier at kommunen skal være en rasismefrisone, i samsvar med kommunens kjerneverdier – fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Formannskapet bør med utgangspunkt

 

 

SIAN-leder: Det er motdemonstrantene som har det fulle ansvaret

 

 

i dette debattere muligheten for å nekte denne typen arrangementer i framtiden, skriver ordfører Robin Kåss. SIANs arrangement gikk rolig for seg. I følge TA ble det under arrangementet ikke rapportert om uønskede hendelser. Politiet var til stede med enorme ressurser i form av mannskap og materiell.

 

 

Vi i NorgeOgVerdensNytt  (NOVN) har vært i kontakt med SIAN-leder  Lars Thorsen om saken. Hva tenker du at SIAN vil bli nektet å komme tilbake til Porsgrunn? Jeg tenker at kommunens arroganse overfor borgerne, den utviste fiendtlighet mot fri demokratiutøvelse pga deres maniske frykt for at allmenheten

 

 

skal oppdage voldspotensialet til byens ubudne uintegrerbare gjester, tilsier at Porsgrunn får ny søknad fra SIAN i 2022, sier Thorsen. Han legger til:  Både kommuneadvokaten i Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Viken, wessel-Aas, Kierulf og alle edrue jurister  enige om at ordfører og rådmann tar feil.

Denne bloggen drives av NorgeOgVerdensNytt. En midlertidig nyhetsplass til ny nyhets-redaksjon-side/domene er på plass. Tidligere har vi hat en suksess nyhetsside/blogg med flere tusen lesere/følgere. Vi håper på ny suksess: [email protected]
Posts created 4275

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top