Kong Harald operer kneet

AV/ Foto:  Tor Atle Kleven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter at kong Harald torsdag ble sykemeldt, skal han lørdag operere kneet. Kongen ble fredag lagt inn på Rikshospitalet. Kongen vil bli sykmeldt til og med 14. februar. Hans Kongelige Høyhet

 

 

LE S  OGSÅ: Kong Harald er sykmeldt

 

 

 

Kronprinsregenten gjennomfører Kongens konstitusjonelle oppgaver i perioden, skriver Kongehuset i en pressemelding.Han skal opereres for en skadet sene over høyre kne.

Drapsmann og barneovergriper Viggo Kristiansen får avgjørelsen 18. februar

AV/ Foto:  politiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjenopptakelseskommisjonen behandler begjæringen til draps- og overgrepsdømte Viggo Kristiansen, og vil først kom med en avgjørelse 18. februar klokken 12. I over tre år har kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker vurdert søknaden fra Viggo Kristiansen om å få straffesaken fra 2001 tatt opp til ny vurdering.Kommisjonen

 

 

behandlet begjæringen onsdag og torsdag, men arbeidet skal ikke ha blitt avsluttet på møtet,opplyser kommisjonen. Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia. Agder lagmannsrett slo fast at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og

 

 

Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000.Andersen ble løslatt i 2016 etter å ha sonet sin fengselsdom på 19 år. Kristiansen har derimot hele tiden hevdet at han var uskyldig dømt, og har flere ganger krevd at saken blir gjenopptatt. Det skal være opp til påtalemyndigheten å avgjøre hva de vil gjøre når en sak gjenåpnes.– Trolig vil hele saken

 

 

rett og slett gå på ny. Det blir en helt ny prøving i retten med full bevisføring, har hun sagt. Noen ganger vil man kjøre en full sak om igjen, andre ganger nedlegger de en frifinnelsespåstand og saken avgjøres på en enkel måte i retten. Ved en eventuell gjenopptagelse finnes tre mulige utfall i saken: 1.Det avholdes en helt ny og fullverdig

 

 

rettssak for å få Kristansen enten dømt eller frifunnet. 2. Påtalemyndigheten i Agder kan samtykke til at det blir avsagt frifinnende dom uten at det holdes rettssak. 3. Viggo Kristiansen kan trekke begjæringen tilbake helt frem til en eventuell ny hovedforhandling starter, og også underveis om påtalemyndigheten sier ja. Dommen vil da opprettholdes

Enige om å innføre aktiv dødshjelp

AV/ Foto:  I, Luca Galuzzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonalforsamlingen i Portugal har blitt enige om å innfører aktiv dødshjelp.Det melder Reuters.Portugal blir dermed det sjuende landet i verden hvor aktiv dødshjelp er lovlig. Enigheten skal ha skjedd bak lukkede dører på grunn av koronarestriksjonene i landet.President Marcelo Rebelo de Sousa som er nylig nyvalgt, må ta stilling til vedtaket, og har fortsatt ikke gjort noe offentlig formeninger om vedtaket.

Drapsmannen må betale høyere erstatning til fornærmede

AV/ Foto:  politiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrordømte Philip Manshaus må betale høyere erstatning etter at to  av de fornærmede anket saken til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett dømmer Manshaus til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning

 

 

til Mohammad Iqbal, som var en av dem som overmannet terroristen. Beløpet er 20.000 kroner høyere enn i tingretten. Avgjørelsen gikk i forventet retning. Beløpet måtte opp. Det var derfor vi anket, sier  Iqbals bistandsadvokat

 

 

Olle Nohlin til VG.Tidligere forstander i al-Noor-moskeen, Irfan Muhammad Mushtaq, er tilkjent oppreisningserstatning på 80.000 kroner. I tingretten ble Manshaus frikjent for dette kravet.Vi er glade for å ha fått medhold

 

 

og at lagmannsretten også legger vekt på psykisk skade. Min klient bidro ved overmanningen av terroristen, og det er rimelig at han får erstatning. Den som velger å true og drepe andre, kan ikke høres med at han ikke regnet med at andre ble skadet, sier Mustaqs bistandsadvokat John Christian Elden til VG.

Bedrift fikk boblekonvolutt innholdende en pose med pulver

Foto:  Mauricio Evensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiet kalte inn bombegruppen da en bedrift i Sandefjord fikk en boblekonvolutt innholdende en pose med pulver i posten torsdag.Bedriften varslet politiet kl. 15.15. To ansatte ble isolert et annet sted i bygget.Like etter klokken 20.30

 

 

var politiet ferdig med å undersøke pulverbrevet, skriver Sandefjords Blad.Det er et ufarlig stoff, sier innsatsleder Geir Solberg til Sandefjords Blad på stedet.Politiet kan ikke si hva slags pulver det er, men sier til lokalavisen at bombegruppen vil ta det med seg til Kripos for videre undersøkelser.

To jenter voldtatt og drept – er Viggo Kristiansen skyldig eller uskyldig?

AV/ Foto:  Politiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANEHEIA-SAKEN:  No sit gjenopptakelseskommisjonen i eit to dagar langt møte for å diskutere kravet om gjenopning av Baneheiasaka. Kvifor tek det så lang tid, og kva skjer dersom saka blir gjenopptatt? Kommisjonen som skal avgjere om Viggo Kristiansen skal få saka si opp på ny sit no i eit to dagar langt

 

 

møte. Også denne gongen er det uklart om det kjem nokon konklusjon. Det er ei omfattande sak, seier kommisjonsleiar Siv Hallgren  til  NRK. Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen blei i 2001 dømdefor valdtekt og drap på to jenter i Baneheia. Kristiansen blei dømd til 21 års forvaring, medan Andersen blei

 

 

dømd til 19 år i fengsel.Andersens DNA blei funne på åstaden. Han har tilstått, har sona ferdig, og slapp ut av fengsel i 2016.Kristiansen har heile tida nekta. Det finst ingen tekniske fellande bevis mot han. Han har prøvd å få gjenopna saka ei rekkje gonger. Det er det sjuande gjenopningskravet som no er til vurdering.

 

 

Det er fem medlemmer i Kommisjonen for gjenopning av straffesaker. På ei rekkje møte det siste året har kommisjonen vege for og imot.Vilkåret for gjenopning er nemleg at det må kome fram vesentlege nye opplysningar som kan føre til frifinning eller lågare straff for Viggo Kristiansen.Dersom kommisjonen meiner det er grunnlag for å gjenopne saka er det tre alternativ:

 

 

  1. Det blir ei heilt ny lagmannsrettssak i ein annan domstol enn den som avgjorde saka i 2002. Det blir vitneforklaringar, bevisframlegging, og prosedyre før retten avgjer om Kristiansen skal dømmast på ny eller bli frifunnen.
  2. Påtalemakta kan innstille på at det blir avsagt frifinnande dom utan forhandlingar i retten.
  3. Saka blir gjenopna, men Viggo Kristiansen kan trekke oppmodinga heilt fram til, og under ny hovudforhandling. I så fall blir dommen ståande.

 

 

Viggo Kristiansen blei dømt i to rettsinstansar etter ei samla vurdering av bevis og indisium. Det mest sentrale momentet var tilståinga og forklaringa til kameraten Jan Helge Andersen.Viggo Kristiansen er dømd til 21 års forvaring. Det inneber at påtalemakta i løpet av kort tid også må avgjere om dei meiner det er grunnlag for å

 

 

forlenge forvaringa.Vilkåret for å forlenge er at påtalemakta meiner at Kristiansen framleis er ein fare for samfunnet.I gjenopningskravet og i bok, podkast og TV-serie blir det reist sterk tvil om grunnlaget for dommen. Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin skriv at Jan Helge Andersen har drepe og valdtatt dei to jentene åleine.

Skule må i karantene

Foto:  Google.com/map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Tårnåsen skule i Nordre Follo er ni klassar nå i karantene. Folk i husstandene deres er også rådet til å gå i karantene.Det opplyser overlege i kommunen, Kerstin Johnsen Myhrvold til NRK.

 

 

Vi ser en stor økning i smittetilfeller ved Tårnåsen skole og vi mistenker mutert virus, sier ordfører Hanne Opdan under en pressekonferansen.Når vi mistenker mutert virus så er det utvidet anbefalt karantene

 

 

for husstansmedlemmer. Det er en sterk anbefaling. Mange mennesker blir rammet av dette nå, sier kommuneoverlege i Nordre Follo, Kerstin Johnsen Myhrvold.Under pressekonferansen sier hun at opp mot 1000 mennesker i kommunen kan havne i karantene.

Ung jente ga ikke bort mobil-koden – voldtatt av seks gutter

AV/ Foto:  Mauricio  Evensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV/ AO.no

 

 

 

 

 

OSLO TINGRETT: Ufølge tiltalene skal guttene ved tre  anledninger  ha voldtatt den mindreårige jenta. Oslo tingrett har satt av 29 dager til rettssaken mot 17-åringene.Seks mindreårige gutter, samtlige av dem 17 år gamle, må møte i Oslo tingrett i neste uke, tiltalt for gjentatt, grov gruppevoldtekt av en mindreårig jente.Den første voldtekten skal ha skjedd

 

 

på kvelden 21. august 2019 i Groruddalen.Tiltalen mot guttene ble tatt ut i september i fjor.Saken starter i Oslo tingrett 2. februar og går helt frem til 12. mars, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås harm til  Avisa Oslo.Det er en veldig alvorlig straffesak med unge

 

 

mennesker i alle roller, sier Gravås.I tillegg til voldtekt er en av guttene tiltalt for kroppskrenkelse ved at han skal ha tatt kvelertak på den fornærmede jenta. Han skal også ha truet med å drepe henne dersom hun ikke ga ham koden til mobiltelefonen hennes.En av de øvrige tiltalte skal også ha vært i besittelse av en film som viste

 

 

seksuelle overgrep mot en gutt i barneskolealder. Tre av forsvareren ønsker ikke å kommentere saken. Det har ikke lykkes  Norge-Og-Verdens-Nytt  og  Avisa Oslo å komme i kontakt med den fjerde forsvareren, Marthine Høhrbye.Brit Kjelleberg er bistandsadvokat for den fornærmede jenta. Så får vi se hvordan rettsbehandlingen går og hva som blir utfallet,

 

 

sier hun til Avisa Oslo.Hun støtter aktors forslag om å lukke dørene i rettssaken.Jeg tenker at det er fornuftig, sier Kjelleberg.Hennes klient har forklart seg til politiet i tilrettelagt avhør, og skal i utgangspunktet ikke vitne i retten. Det  vil bli et spørsmål om å lukke dørene og et referatforbud i hovedforhandlingen.

Regjeringen forlenger de nåværende restriksjonene

Foto:  News Oresund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den danske regjeringen har i dag besluttet å forlenge de nåværende restriksjonene i landet med èn måned. Dermed er restriksjonene forlenget frem til 28.februar.Det bekrefter flere kilder som

 

 

deltok i et møte mellom partiene i det danske Folketinget og helseminister Magnus Heunicek og justisminister Nick Hækkerup, ifølge Danmarks Radio. Nødvendige butikker og frisører

 

 

holdes åpent, mens restauranter kan bare servere take away.Statsministeren Mette Fredriksen holder en pressekonferanse om restriksjonene klokken 18.00 torsdag kveld.

Tim Robbins og kona Greatiela Brancusi skal skilles

 

AV/ Foto:  Siebbi – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skriver TMZ. Kjendisnettstedet har sett skilsmissesøknaden som er sendt inn til retten i Los Angeles.Det har vært ukjent for offentligheten at den tidligere “Frihetens regn”-skuespilleren har vært kjæreste med Brancusi. Det fremgår ikke av skilsmissepapirene når bryllupet ble avholdt. Paret har ingen barn sammen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top