Bibellærer ber om pengestøtte

AV  Sokelys.com  –   Norge   /    Oslo . /  Fotograf  /   Privat   – Andreas Haldorsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØKELYS: Lenge har blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen fått erfart at det koster flesk å føre sak i det norske rettsvesenet. Han har gått en lang kamp for å beholde sin oppførte støttemur. Han fikk i den rettslige kampen om muren rettshjelp av sitt forsikringsselskap. Men på tross av dette -og på tross av god advokatbistand, så tapte han likevel saken i tingretten. Som kjent ble videre anke over selve muren nektet fremmet.Deretter har kampen stått om tvangsmulkter utstedt av Plan og bygningsetaten i Oslo, som ekteparet også har tapt. I lang tid har Jan Kåre Christensen og namsfogden forsøkt å inndrive ilagte mulkter uten å få tak i ei krone. De har tatt pant i ekteparets BMW i3 og søker å tvangsselge denne.Dette har Christensen motsatt seg og saken har vært behandlet i tingretten flere ganger. Domstolen har avgjort i favør av namsmannen og gitt klarsignal for å tvangsselge bilen. Den første kjennelsen om dette ble anket både til lagmannsretten uten å føre frem. I vinter forsøkte Christensen seg med nye argumenter overfor tingretten og fikk en ny domstolsvurdering som ikke førte frem. Han har nå anket saken til lagmannsretten og fikk for noen dager siden en faktura fra domstolen på kroner 7662 for ankegebyr. Denne må betales dersom han ønsker å få saken prøvd for lagmannsretten på nytt. Siden det er snakk om en fortsettelse av saken fra 2018 som han tapte får han heller ikke rettshjelp fra forsikringsselskapet, da disse mener at å dekke en runde i denne saken var mer enn nok. I tillegg er det også en del av forsikringsselskapets betingelser at de ikke dekker saker i tvister med namsmannen. Det er en jurdisk svak sak Christensen har i dette tilfellet. Domstolen har alt gitt det offentlige fullt medhold -så saken om muren er forlengst endelig avgjort. Den er og forblir ulovlig for myndighetene. Inndrivelse av tvangsmulkter ved å beslaglegge og tvansselge bilen er et av flere virkemidler namsmannen har til disposisjon.”Det er fullt mulig å støtte meg i min kamp imot myndighetene som lyver, fordreier og prøver å knekke meg og min kone! Det er temmelig åpenbart at vi står i en åndskamp, der Gud er på den ene siden. Satan og hans demoner på den andre siden. Der vi kun holder frem faktum, men myndighetene driver et skittent spill. Der alt er lov fra deres side, men kammaderi, løgner, fordreininger og våre synspunkter blir totalt oversett som løgn,” skriver Christensen på egen nettside. “En av de tingene som Satan har som mål, er å få oss ut av vårt hjem. Det er vi klar over, for Satan bruker her myndighetene noe veldig. Der de lyver, fordreier faktum og pålegger oss bøter og vedtak som er basert på løgn og sterk uvilje imot oss. Et hat som er helt urasjonelt og fullstendig meningsløst,” skriver bibellæreren og fortsetter: “Der Oslo Kommune er den direkte motpart. De har ubegrensede med ressurser. De er som en kameratgjeng imot oss. Vi skal tas, ingen nåde her. Selv om de lyver og fordreier alt hele tiden. De holder sammen, beskytter hverandre uansett hvor mye de lyver. Eller for å si det på en annen måte. Våre argumenter blir ikke hørt. Samtidig dikter de inn en virkelighet som er som et eventyr. Dette blir akseptert som sannhet av alle. Fra Statsforvaltere til Norges Høyesterett. For en mega korrupt gjeng Norge er blitt!  “- Vi trenger kanskje ny bil? Derfor trenger vi støtte. Advokat hjelp får vi ikke, der trenger vi støtte. Vi er virkelig i en vanskelig situasjon. Derfor trenger vi hjelp. Her er det alle imot en, eller to. Jeg og min kone Berit,” skriver evangelisten som oppfordrer sine lesere til å støtte ham i kampen via kontonr:  0535 06 05845. Du har stor tro på at folk vil gi deg pengestøtte? Ja det har jeg, til mer saken blir kjent, forteller Jan Kåre Christensen, til Norge-Og-Verdens-Nytt. Jeg har allerde fått inn penger, takk Gud og Jesus for det, sier han. Og legger til: Nå skal jeg betale gebyret, jo, støtte får jeg.

 

 

Denne bloggen drives av NorgeOgVerdensNytt. En midlertidig nyhetsplass til ny nyhets-redaksjon-side/domene er på plass. Tidligere har vi hat en suksess nyhetsside/blogg med flere tusen lesere/følgere. Vi håper på ny suksess: [email protected]
Posts created 6645

One thought on “Bibellærer ber om pengestøtte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top