Farida (15) får ikke komme tilbake til Norge

 Foto:  privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For andre gang har saken til Farida Mushini (15) har blitt behandlet i Høyesterett. Nå er anken forkastet. Det betyr at hun ikke får komme tilbake til Norge. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at UNEs vedtak om opphør av

 

 

flyktningstatus for en familie fra Afghanistan var gyldig. Spørsmålet for Høyesterett var bare om lagmannsretten hadde bygget på en riktig forståelse av utlendingsloven. Høyesterett var enig i lagmannsrettens forståelse og

 

 

forkastet anken fra familien. Det skriver Høyesterett i et sammendrag. Det var i år 2011 at Farida og moren kom til Norge. Hun fikk opphold i Norge fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten

 

Fakta Farida-saken

 

  • I 2011 kommer Farida (da 6 år) og mora til Norge. De får asyl fordi mor er enslig.
  • Året etter kommer Faridas far til Norge.
  • Utlendingsdirektoratet (UDI) tror ikke de er forfulgt, og nekter far asyl. UDI trekker også tilbake mors tillatelse, fordi hun ikke er enslig.
  • Familien har sterk tilknytning til lokalsamfunnet på Dokka, som støtter familien i deres kamp for opphold.
  • Familien vant over staten i både Oslo tingrett, lagmannsretten og Høyesterett. Uten nytte.
  • 14. februar 2015 blir familien uttransportert fra Norge til Afghanistan. Afghanske myndigheter kritiserer utsendelsen og mente at Norge må hente familien tilbake.
  • Våren 2018 saksøkte familien UNE, etter nytt avslag fra UNE om å komme tilbake til Norge.
  • Her ble Staten frifunnet.
  • Februar 2021 blir det klart at Høyesterett avviser anken til Farida og hennes familie.

 

 

mannlig omsorgsperson».Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble tillatelsen til opphold for Farida og moren trukket tilbake av UDI. Familien fikk endelig avslag fra UNE i september 2013. Familien ble tvangsreturnert

 

 

til Afghanistan i februar 2015, men vant helt til Høyesterett, og familien trodde de skulle få komme tilbake til Dokka.Men i mai 2018 gjorde UNE et nytt vedtak om utvisning, og familien gikk til sak på ny. Det er fortsatt ikke bestemt familien vil ta saken videre.

Denne bloggen drives av NorgeOgVerdensNytt. En midlertidig nyhetsplass til ny nyhets-redaksjon-side/domene er på plass. Tidligere har vi hat en suksess nyhetsside/blogg med flere tusen lesere/følgere. Vi håper på ny suksess: [email protected]
Posts created 3148

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top