Skjulte to illegale immigranter i en grønnsaksforretning

AV/ Foto:   Norge-Og-Verdens-Nytt,  Mauricio Evensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSLO-NEWS: En butikkeier i 30-årene er dømt til 30 dagers fengsel for å ha skjult to illegale immigranter i kjelleren på en grønnsaksforretning. Den dømte mannen skal i følge tiltalen ha skjult to asylsøkere uten opphold i kjelleren og hatt dem i arbeid i butikken sin i Frogner bydel.. Det er  Avisa  Oslo som først melder saken. 4. desember i 2019, rundt et halvår etter at den tiltalte hadde overtatt

 

 

butikken, fikk han besøk av politiet som ville undersøke forholdene.Da oppdaget de én av mennene uten oppholdstillatels-e. De fant også tegn til at han, samt to andre, hadde brukt kjelleren som bosted. I kjelleren fant de eiendeler, klær og utstyr for matlaging, samt identifikasjonspapirer.To av de tre beboerne i kjelleren har tidligere fått

 

 

avslag på sine asylsøknader og hadde i desember oversittet utreisepåbudet.Den tredje har oppholdstillatelse i Norge og var ansatt i forretningen. Den siktede forklarte i Borgarting lagmannsrett at en bekjent hadde spurt ham om å «huse» de to mennene uten oppholdstillatelse.Den siktede kjente dem ikke, men i forklaringen hans kom det

 

 

frem at han antok at de ikke hadde gyldig opphold i Norge. Han anså dette som en tjeneste. I dommen fremkommer det at «han ville gjort det igjen».Oslo tingrett frikjente ham i juli for å ha hjulpet til med ulovlig opphold. Han ble imidlertid dømt for å ha tatt brukt mennene til arbeid i butikken, til tross for at de ikke hadde opphold- og arbeidstillatelse.

 

 

Han ble også dømt for å ha vært i besittelse av ufortollede sigaretter. Disse ble inndratt.Statsadvokaten besluttet imidlertid å anke frifinnelsen. Lagmannsretten slår fast at mannen helt klart hadde hjulpet de to til ulovlig opphold i Norge, ved å stille kjelleren til disposisjon.Under ankeforhandlingene ble det likevel tatt opp om forholdet kunne være å anse som straffritt etter utlendingslovens paragraf 108, om humanitær bistand.Det ble avvist av rettens flertall. Mannen ble dermed dømt til fengsel i 30 dager.

Denne bloggen drives av NorgeOgVerdensNytt. En midlertidig nyhetsplass til ny nyhets-redaksjon-side/domene er på plass. Tidligere har vi hat en suksess nyhetsside/blogg med flere tusen lesere/følgere. Vi håper på ny suksess: [email protected]
Posts created 2632

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top