Straffen for å ødelegge et barns liv, ved å utsette det for seksuelle overgrep er alt for lav.Strengere straff for seksuelle overgrep/incest

AV/ foto:Andreas Haldorsen, Underskriftkampanje, Cecilie Wahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til: Regjeringen v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

 

Å utsette et barn for seksuelle overgrep, fratar barnas rett til å være barn og preger det utsatte barnet, hele livet!Straffen for å ødelegge et barns liv, ved å utsette det for seksuelle overgrep er alt for lav og jeg håper med dette at VI kan gjøre en forskjell for at disse barna skal føle at de blir hørt og at gjerningspersonen får den straffen han fortjener.Dessverre er straffeutmålingen i Norge i mange saker, en stor

 

 

skandale og mange misbruker systemet vårt. Vi får ikke forandret alt, men jeg mener at disse barna, fortjener en håndsutrekning og det NÅ! Vær snill å signer og hjelp disse barna til å føle at de blir tatt vare på i en alt for vanskelig start på livet.Oppreisningen må bli mye høyere for de barna som blir

 

 

Skriv under kampanjen her 

 

 

utsatt for disse grusomme handlingene og gjerningspersonene må få forvaring og tvungen psykisk beh-anling og lovens strengeste straff.Som Dere ser under av Straffelovens § 195, er det bare ord på papiret! Alt for mange får latterlige lave straffer, for å ødelegge et barn og frata dens rett til en

 

 

barndom.Og seksuell omgang med barn, bør automatisk regnes som voldtekt, selvom det ikke er utovd vold ell lign. Et overgrep er et overgrep! LA BARN, VÆRE BARN! Hjelp meg å hjelpe <3 Straffelovens § 195 setter straff for den som har seksuell omgang med barn under 14 år. Straffen er fengsel

 

 

inntil 10 år, men fengsel i minst 2 år dersom den seksuelle omgangen var samleie. Når visse særlig skjerpende omstendigheter foreligger, kan fengsel inntil 21 år idømmes (dette er lovens strengeste straff). Ved seksuell omgang med barn under 14 år fritar ikke villfarelse om barnets alder for

 

 

straff. Dette betyr at gjerningspersonen ikke slipper straff selv om denne trodde barnet var over 14 år. Seksuell omgang med et barn regnes ikke automatisk som voldtekt. Voldtekt foreligger når noen skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd eller fornærmede er ute av stand til å

 

 

motsette seg handlingen. Ved vurderingen av om det er utøvet vold, truende atferd eller om fornærmede er ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det imidlertid legges vekt på om vedkommende var under 14 år, jf. straffeloven § 192 første ledd. En person som bruker vold for å skaffe seg seksuell omgang med noen under 14 år kan straffes både for voldtekt og for seksuell omgang med barn under 14 år.

Denne bloggen drives av NorgeOgVerdensNytt. En midlertidig nyhetsplass til ny nyhets-redaksjon-side/domene er på plass. Tidligere har vi hat en suksess nyhetsside/blogg med flere tusen lesere/følgere. Vi håper på ny suksess: [email protected]
Posts created 1832

One thought on “Straffen for å ødelegge et barns liv, ved å utsette det for seksuelle overgrep er alt for lav.Strengere straff for seksuelle overgrep/incest

  1. Alle er velkomne til 50-årsdagen min 25. juli 2020.

    Furulia 29
    1356 Bekkestua

    Det blir spesielt. Vi får se hva som skjer. Men men.

    Mvh Frøken Erik Løvenbalk Ribsskog

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top