En 18-åring mann er dømt til 13 års forvaring for knivdrapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i 2018

AV/ foto: privat, Vinstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 18 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 13 års forvaring for knivdrapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i 2018.Dommen på 13 års forvaring med en minstetid på åtte år ble avsagt i Eidsivating lagmannsrett før helga. Det melder NTB.18-åringen er dømt for å ha drept 16 år gamle Laura Iris

 

 

Haugen på Vinstra med 20 knivstikk 31. oktober 2018 og for å ha knivstukket en nabo som kom til unns-etning. Selv om det er vanskelig å forstå både hvorfor tiltalte drepte Iris, og hvorfor drapet i detaljer ble gjennomført som beskrevet, er det lagmannsrettens vurdering at det heller ikke er noe i de

 

 

tidsnære bevis som viser at han var psykotisk, konkluderer retten etter omfattende drøfting av de psykia-triske undersøkelsene av tiltalte.Tiltalte erkjente de faktiske forhold, men nektet straffskyld fordi han mener han var psykotisk.De rettsp-sykiatrisk sakkyndige hadde tynt grunnlag for å gi retten

 

 

 

LES  OGSÅ  flere  saker om Vinstra-drapet her

 

 

 

sine vurderinger, men konkluderte med at de antar at tiltalte var strafferettslig tilregnelig på gjerning-stidspunktet. Rettens påfølgende konklusjon var avgjørende for at han kunne dømmes for drapet. Lagmannsrettens dom er den samme som i Nord-Gudbrandsdal tingrett i juli i fjor. Straffen

 

 

den da 17 år gamle gutten fikk, er blant de strengeste som er ilagt en så ung person i Norge. Lagmanns-retten er enig med aktor, slik også tingretten vurderte det, i at samlet straff for drapet og den grove kroppsskaden, tatt hensyn til alle omstendigheter, ville kvalifisert for lovens strengeste straff

 

 

på 21 år for en voksen lovbryter, heter det i premissene for straffeutmålingen.Domstolen har ikke funnet noen formildende omstendigheter og legger ingen vekt på at tiltalte erkjente de faktiske forhold, ettersom han ble pågrepet umiddelbart i tilknytning til de straffbare handlingene,

 

 

og at erkjennelsen derfor ikke har hatt betydning for oppklaringen av saken.Den 18 år gamle mannen er også dømt til å betale oppreisning og erstatning på til sammen rundt 850.000 kroner til Haugens etterlatte og naboen som ble angrepet med kniv. (NTB / Sol.no)

Denne bloggen drives av NorgeOgVerdensNytt. En midlertidig nyhetsplass til ny nyhets-redaksjon-side/domene er på plass. Tidligere har vi hat en suksess nyhetsside/blogg med flere tusen lesere/følgere. Vi håper på ny suksess: [email protected]
Posts created 4077

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top