Moren fikk 12.000 i bot for å ha krenket sin egen datter.Anket dommen

 

AV/ foto/ facebook-gruppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFØLGE DOMMEN SKAL MOREN HA KRENKET SIN EGEN DATTERS PRIVATLIV – NÅ MÅ HUN BETALE  HELE 12000 KRONER I BOT: Hålogaland lagmannsrett mener moren krenket sin sju år gamle datters rett til privatliv, blant annet gjennom å legge ut videoer  og bilder i sosiale medier. Blant annet på en facebook-gruppe som moren opprettet. Kvinnen var tiltalt både for å ha forulempet offentlig tjenestemann,

 

i dette tilfellet de barnevernsansatte hun var i konflikt med, og for krenkelse av sin egen datter. Lagmannsretten opprettholder straffutmålingen fra Nord-Troms tingrett – 12.000 kroner i bot.Det er fra tidligere ingen kjente eksempler på at noen er straffedømt for krenkelse av sitt eget barns privatliv gjennom posting i sosiale medier.Kvinnens forsvarer, advokatfullmektig

 

Benedikte Sunde Jamth, opplyser at saken vil bli anket til Høyesterett.Det vil bli anket over lovanvendelsen. Saken reiser for det første spørsmål om den objektive vurderingen av krenkelsen, og for det andre spørsmål om barnets medbestemmelsesrett, og betydningen av at barnet samtykker, sier Sunde Jamth.Fagdirektør Anine Kierulf ved Nasjonal

 

institusjon for menneskerettigheter sier samtykkespørsmålet på vegne av små barn er et vanskelig tema.Hun mener Hålogalands begrunnelse er god, og tror en dom som dette vil kunne bidra til større bevissthet rundt barns rettigheter i sosiale medier.Dette er den første dommen jeg har sett om dette. Både ut fra privatlivsbestemmelsen i straffeloven, og på

 

 

Foto: Spleis

 

 

grunnlag av Grunnloven og andre bestemmelser for å verne barn, så følger retten et helt naturlig resonnement, sier Kierulf. Iforbindelse med den gigantiske boten moren fikk i retten, ber hun nå folket om hjelp til å få betalt den. Hun har dermed opprettet en egen konto hos  Spleis.no  ved navn “Bot. Ytringsfrihet/Krenkelse av min datter”, for en pengeinnsamling. Så langt er det kommet inn 7800 kroner. Vi i “NorgeOgVerdensNytt” har gjort forsøk på å komme i kontakt med moren, uten hel…

Denne bloggen drives av NorgeOgVerdensNytt. En midlertidig nyhetsplass til ny nyhets-redaksjon-side/domene er på plass. Tidligere har vi hat en suksess nyhetsside/blogg med flere tusen lesere/følgere. Vi håper på ny suksess: [email protected]
Posts created 4275

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top