Statens Naturoppsyn ber folk om å plukke bjørneskit

AV/ Foto:  Wikipedia, I, Malene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJØRN:  (S24) Statens Naturoppsyn (SNO) ber folk i Nordland som finner bjørneskit om å plukke den og kontakte SNO snares. Rovdata ber om hjelp fra både jegere og turfolk til å samle inn avføring av bjørn i høst.

 

 

Vi oppfordrer folk som skal ut i skog og mark i høst til å plukke med seg en bit av bjørneskit de finner. Bruk en ren plastpo-se og plukk opp en prøve av skiten tilsvarende en liten spiseskje. Deretter avtaler du med

 

 

SNO hvor prøven kan hentes. Så enkelt er det å bidra i bestandsregistreringen av bjørn i landet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.Årøvene kan gi viktig informasjon om DNA, kjønn og leveområde for bjørnene.

 

 

Prøver kan leveres ved å kontakte Statens naturoppsyn (SNO).Fungerende prøver kan avsløre kjønn og gir en unik DNA-profil på bjørnen som kan fortelle mer om dens leveområde og historikk. Siden det gjennomføres

 

 

lik innsamling og analyser i Sverige, kan vi også følge med på bjørns bevegelser over landegrensene. En stor fordel med metoden er at man kan overvåke bjørnene uten å være i direkte kontakt med dem, forklarer Kindberg.

Denne bloggen drives av NorgeOgVerdensNytt. En midlertidig nyhetsplass til ny nyhets-redaksjon-side/domene er på plass. Tidligere har vi hat en suksess nyhetsside/blogg med flere tusen lesere/følgere. Vi håper på ny suksess: [email protected]
Posts created 2988

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top